Podmienky ochrany osobných údajov 2018-05-28T19:04:59+00:00

1. OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“

Správca osobných údajov

Správca osobných údajov na internetovej stránke www.emparkety.sk je firma E & M, s.r.o., Lazianska 1013/10, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 389 838 . Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo 11998/L.

Rozsah spracovania

Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv, alebo pre marketingové účely, kde si samozrejme vyžiadávame výslovný súhlas klienta. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov, internetových portálov alebo pri online dopytoch.

Pre obchodné účely

Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy alebo vybavenie dopytu.

Pre marketingové účely

Ide o emailové adresy pri vypĺňaní internetových formulárov, dopytov, pri podpise zmlúv, kde nám poskytujete dobrovoľný súhlas zo zasielaním marketingových správ. Z týchto správ sa kedykoľvek môžete odhlásiť pri obdržaní každej správy.

Prechádzanie web stránky

Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najčastejšie klikali. Tieto údaje zbiera aplikácia Google Analytics automatizovane pomocou cookies a trackingových technológií. Tieto údaje sa nedajú pripojiť k určitej osobe. Súbory cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom prehliadači.

Prehlasujeme, že vaše údaje nebudeme dávať do tretích krajín a nebudú nikdy zdieľané alebo predávané tretej strane.

Spôsob spracovania

Spracovanie údajov vykonáva správca vo svojom sídle na počítači alebo manuálnym spôsobom v listinej podobe. Emailové adresy so súhlasom klienta správca spravuje v známom online programe na ukladanie emailov s názvom MailChimp (www.mailchimp.com). Webhosting internetovej stránky je od slovenskej firmy WebSupport, s.r.o.. Pre účely komunikácie používame služby od Google suite. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom Bitlocker. Listinné dokumenty sú uložené tak aby nedošlo k strate alebo odcudzeniu.

Doba spracovanie

V listinej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných zákonov. Emailové adresy so súhlasom na marketingové účely sa uchovávajú po dobu podnikateľskej činnosti. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a ďalej sa neuchovávajú.

Vaše práva ako subjektu

Máte právo sa kedykoľvek na nás obrátiť a požiadať o zmenu alebo opravu údajov. Ak máte pochybnosti o zákonnom spracovávaní, môžete požiadať o zmenu, vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo úplný výmaz údajov. Hlavne pri spracovávaní emailových adries.

Ochrana a zabezpečenie

S Vašimi osobnými údajmi, budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívam automatizované, ale aj neautomatické prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii a na serveri firmy Google (používame aplikáciu GoogleSuite). Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom Bitlocker.

Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.

Prehlásenie správcu

Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

  • Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo zákonného právneho titulu.
  • Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. Osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj,
  • Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  • Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.
  • Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate, neoprávnenom prístupe.

Pripomienka k všeo.obcho.podmienkam alebo ochrane os. údajov

Poradťe sa s Nami

 

 

 


Odoslaním tohto formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v ňom uvedených firmou E & M, s.r.o. za účelom komunikácie